8. פּרוגרֶסיה מדאיגה במקרי-אסון

מתוך חוברת הסברה למניעת תאונות חשמל שפורסמה בציבור על-ידי מגן דוד אדום בשנת 1937

למניעת תאונות-חשמל

הארגון הארצי של אגֻדת “מגן דוד אדֹם” לעזרה מהירה בא”י, 1937

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

קטעים מתוך ההקדמה

פרוגרֶסיה מדאיגה במקרי-אסון אצלנו, בישוב העברי היוצר ובונה, היא הצל המתפתל מסביב לשפע האור של מפעל-הבנין, בבחינת “קוץ” שב”אליה”. עם גדולו המהיר, כן ירבה, של הישוב הזה, עם רבוי יזמתו היוצרת בכל שדות המלאכה והתעשיה, הולכים ונוצרים לפעמים גם מכשולים על דרכם של אלה, אשר בעטיה של מהירות-הגדול לא הספיקו עדין לסגל להם הלכות-זהירות כראוי.

והחקירות הוכיחו וחזרו והוכיחו לא-פעם, כי תשעים ותשעה אחוזים (אם לא מאת-האחוזים!) מהנפגעים בחשמל הם בעצמם האשמים לתאונה וסכנתה, בעצם ידיהם ממש, מפאת חוסר-זהירותם, הם הופכים את מקור-האור לגורם סכנות קשות לחייהם ושלומם.

החוברת שלפני הקורא שמה לה למטרה פעולת-הסברה זו על הזהירות הדרושה להמונים. החוברת מבארת את חוקי-הזהירות לא בלבד בשפת-מלים, כי אם מפגינה אותם גם באופן מוחשי יותר, ע”י ציורים וצלומים. והלא שפה מוחשית זו משכנעת ומשפיעה יותר.

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

והגדת לבנך

כל התאונות בכלל שנפגעים בהן ילדים קטנים, ואלה הבאות מתוך טפול-שלא-כהוגן בחשמל בפרט – לא הילדים עצמם אשמים בסכנה שנגרמה להם בידיהם, משום חוסר-זהירות, כי אם גם ובעקר ההורים, וכי למה?

כי לא קדמו ההורים את פני הרע בשעתו. לא נתנו לילדיהם את ההדרכה הדרושה למניעתם של גורמי התאונות. בחנוך-הילדים להתנהגות נכונה בכללה מצות-עשה ראשונה היא הפעולה הפְרֶבֶנטִיבִית: מוטב לו למחנך לכתחילה להסיר מעל דרך-התנהגותו הרצויה של הילד את כל המכשולים, מאשר לבא אחר כך, לאחרי שהילד כבר נפגע במכשול זה או אחר, וללמדו לקח ולהטיף לו מוסר. הטפת-המוסר לילדים היא בכלל משענת קנה רצוץ: להשען עליה ולהחזיק מעמד אי-אפשר, אבל שנעציה יחדרו לתוך יד המחזיקים בה, זה לא רק אפשרי, כי אם בהרבה מקרים גם הכרחי. ע”י הטפת-המוסר מעוררים המחנכים מרירות אצל הילדים ומגרים את יצרם להוסיף בעשית-הרֹע.

כשהאב, למשל, החושב את עצמו לאמן-יד בכל, אינו מזמין, בשעת קלקול במתקן-החשמל מומחה לדבר ובעצמו ובעצם-ידיו מטפל בתקון, – והרי מעשים בכל יום הם, שהילד נעשה עד-ראיה לכך, כיצד אביו “היודע הכל” תוקע מסמרים במתקן-החשמל המקולקל, מסלף את הפקקים וכו’ – הרי מובן, שהילד, המחקה בכלל את מעשי המבוגרים ואלה של אביו בפרט וביחוד, יעשה כמותו. ועל אב כזה יאמר בצדק: אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה.

ויש עוד להדגיש, כי לחשמל יש תמיד כח-מושך מיוחד בשביל הילד, אם לרב הילדים בקטנותם יש נטיות טכנולוגיות, הרי הטכניקה של המטפל בחשמל תופסת בנטיות האלה מקום בראש.

להקליק להגדלת התמונה

להקליק להגדלת התמונה

לשטחן של האזהרות מלמפרע, אשר ההורים מצווים עליהן תוך כדי בואם להדריך את ילדיהם בהלכות זהירות בחשמל חשובים בעיקר חוקים ומשפטים אלה:

בל יזרוק הילד תוך כדי משחקו חוטים, חבלים וכל מיני גרוטאות אחרות על קוי הרשת של החשמל. על הילד להכיר ולהבין, שלא לשמש מכשיר למשחקיו סודר העוגן אשר בעמודי-החשמל.

כשהוא מעיף את ה”תַיָרָה” שלו, אין לו כלל להתאמץ שזו תאחז בחוטי-הרשת של החשמל ואל ישמח למקרה כזה כאל שיא אֶספורטיבי מוצלח.

הערות העורך

מגן דוד אדום הוקם בישראל  ביוני 1930. בדצמבר 1930 נרכש האמבולנס הראשון עבור הארגון. בידיעה בעתון “דבר” בתאריך 10.12.1930 נכתבו הדברים הבאים: “אבטומוביל לעזרה מהירה – ועד “מגן דוד אדום” רכש לו ב-140 לא”י אבטומוביל למשא בן טון וחצי ומסרו לבית מלאכה מקומי לבנות עליו את המרכב בצורת חדר לשתי מטות, ספסל, שולחן קטן, כיור מים וארון רפואות. האבטומוביל ישמש להעברת חולים לבתי חולים ולעזרה מהירה בכלל.”