21. מוארה באור הנצח ההיסטורי (1930)

המדיניות החיצונית של הציונות.                                                                                      קטעים מתוך הרצאתו של ד. בן-גוריון בקונגרס הראשון לא”י העובדת, ברלין, 1930.                   פורסם ב”אחדות העבודה, ירחון פועלי ארץ-ישראל“, ז’, כרך שני – חוברת ראשונה, נובמבר 1930.

הקליקו על התמונה להצגת תמונה מוגדלת.

הקליקו על התמונה להצגת תמונה מוגדלת.

“[…] מרכז הכובד של מדיניות החוץ הציונית – היא שאלת יחסינו אל העם הערבי. ואין זאת שאלת יחסינו אל ערבי ארץ ישראל בלבד – אעפ”י שהיא, רק היא, צריכה לשמש לנו יתד; כי לאונאת עצמנו יחשב הדבר ולהונאת אחרים, אם נסיח את דעתנו מערבי א”י, ונשים את פעמינו לעבר המנהיגים הערבים בארצות אחרות, מתוך הנחה שאתם יֵקל לנו, כביכול, למצוא שפה משותפת. הלוז ביחסים בין היהודים והערבים היא שאלת הערבים בתוך א”י.

[…] בא”י יושבים זה מאות בשנים המונים ערבים, אשר אבותיהם ואבות אבותיהם נולדו כאן ומתו כאן ואשר למענם א”י – ארצם, שבה הם רוצים לחיות ובה יחיו גם להבא. עלינו לקבל באהבה את העובדה הזאת ולהסיק ממנה את כל המסקנות המחויבות. […] ואני מאמין, כי בשאלת היחסים בין הערבים לבין היהודים מוטלת על הפועל היהודי שליחות מיוחדת. […] הוא, החלוץ העומד בחזית הקשי והסכנה הכרוכים בעקבה של השאלה הערבית בא”י, אשר שילם במיטב בניו בעמדו על סוללות ההגנה העצמית מפני ההתנפלויות הטרגיות מצד השכנים הבערים, חניכי המדבר ומלחמות השבטים – הוא, הפועל היהודי שלוח מטעם ההיסטוריה להיות נושא רעיון השלום וההבנה בין העם היהודי ובין העם הערבי.

[…] זכויותיהם של הערבים נובעות מעניניהם הם ומצרכי חייהם הם ונשענים על עקרונות אנושיים כלליים. יתכן, כי התגשמות שאיפתם של הערבים להגדרה עצמית תכביד על מצבנו פי כמה, אך אין זה יכול לשמש יסוד לשלול מן הערבים את זכותם הם. כל כוח שאין עמו יסוד מוסרי – אין לו תקומה. עוד לא היה בדברי הימים, אשר כוח אגרוף בלבד ינצח לדורות.

[…] הננו שבים לא”י בימים שהישוב הערבי בה מדולדל, נדכא וחסר תרבות, ומביאים אתנו את החידושים האחרונים של התרבות האנושית, מבחינה טכנית ומבחינה סוציאלית; אנו חייבים להביאם, כי בלעדיהם לא נבנה את א”י. אולם אסור לנו גם מטעמים מוסריים וגם מטעמים כלכליים, להשלים עם הרעיון, כי ההבדל הזה בין שתי רמות החיים, אשר, אמנם, לא ידינו יצרו אותו, אך אנו עתידים לשלם את מחירו – יהיה קיים לדורות; לא נשלים, כי מעבר מזה יזהירו ישובי עובדים, מתוקנים לפי המלה האחרונה של המשק המודרני, ומעבר מזה – כפרים ערבים עלובים ומדולדלים; כי פה יתנוססו רפתות אשר היו נראים בעיני אבות אבותינו בא”י כהיכלי מלכים, ושם ישחירו “חושות” ערביות, בלי אור ואויר, מצומצמים ומזוהמים, ובהן רובצות משפחות אכרים שלמות על עופותיהם, חמוריהם ועזיהם, מעונות שהם אסון וחרפה לא רק ליצורי אדם אלא אפילו לחיה ולבהמה. אין להסכים בשום אופן שתהום עמוקה כזאת תפריד לעולמים בין שני עמים שכנים קרובים. תפקידנו ההיסטורי הוא לסייע להמוני העמלים הערבים להתרומם אל רמת החיים שעליה אנו עומדים. […] לא די בהטפה על לב הפלח שיחדל מלדור בכפיפה אחת עם עזו. נחוץ ליצור את הכוח הכלכלי והחברתי החדש, אשר בעצם היותו ובהשפעתו הישרה, יביא מהפכה לארץ. אין זאת אומרת, כי רשאים אנו עד אז, עד היותנו לכוח כזה, לשבת בחיבוק ידים, ולהתיחס בקרירות רוח לעוני ולשפל של המוני הערבים. מצווים אנו כבר עכשיו לעשות, מבחינה מדינית ומשקית, כל אשר בידינו להחשת עליתו של האכר והפועל הערבים, כי לא רק צו מוסרי הוא לנו, כי אם גם צורך חיים. יחסנו אל הערבים איננו יכול להקבע עפ”י יחס הערבים אלינו, ביצירת הברית בין היהודים ובין הערבים. חייבים אנו לתרום את תרומתנו, גם אם הערבים אינם מביאים לה את תרומתם הם.

[…] סוף דבר – תנועת הפועלים העברית רואה בעין בהירה את מציאותו של העם הערבי ומאמינה, כי העם היהודי יכול להיות – וגם היה יהיה, – הכוח אשר ישא באחריות לגורל פנה קטנה זו ששמה ארץ ישראל. מוארה באור הנצח ההיסטורי חשה תנועת הפועלים את אחריותה כלפי ההמונים הערבים ובמלוא שיעור כחותיה תסייע לפריחה החברתית, התרבותית והמשקית של העם הערבי בארץ ישראל.”                                                                                  ד. בן-גוריון

(על פי ההרצאה בקונגרס הראשון לא”י העובדת, בברלין).

 הערות העורך

הקונגרס בברלין הצלם - וולט פוטובריכט, ברלין

הקונגרס בברלין
במרכז הבמה בן-גוריון. הצלם – וולט פוטובריכט, ברלין

 

נאום הזה נשא בן-גוריון ב”קונגרס הראשון לארץ-ישראל העובדת” אשר התקיים ביוזמת בן-גוריון בברלין, בשנת 1930. בקונגרס השתתפו נציגי תנועות יהודיות, בעיקר תנועות פועלים, מכל העולם, בקריאה לצאת לעזרת היישוב בתקופה שלאחר מאורעות תרפ”ט (1929). באותה עת היו בארץ-ישראל 170,000 יהודים ו-700,000 ערבים. גישתו של בן-גוריון ל”שאלה הערבית” מעניינת מאוד, לאור סמיכות הזמנים לפרעות תרפ”ט.

 

 

5 תגובות בנושא “21. מוארה באור הנצח ההיסטורי (1930)

 1. ודרך אגב, אורי,

  כבר לפני מאה שנים אמר אחד-העם את אותם הדברים על ערביי ארץ-ישראל, ועל הצורך לחיות אתם בשלום.

  כתבתי על כך בספרי ‘אחד-העם וחזון המדינה הדו-לאומית’, אותו אפשר לקרוא גם באתר שלי:

  http://www.psychom.com/DULEUMIT_he.html

  להתראות,

  דרור

  • תודה דרור,
   אחד העם ביקר בארץ-ישראל בשנת תרנ”א ובעקבות זאת כתב את המאמר “אמת מארץ-ישראל” http://www.benyehuda.org/ginzberg/Gnz019.html אשר עורר תדהמה בעולם היהודי. הוא ניפץ כמה שקרים ומצגי-שווא שהוצגו ליהודים בגולה ותיאר בחריפות ובכושר הבחנה את המצב לאשורו. במאמר זה הוא גם מחווה דעתו על ערביי א”י.

   • אכן, אורי,

    הספר שלי מבוסס על המאמר הזה (המופיע בו).

    המאמר של אחד-העם הושמט, כמובן, מספר המאמרים שלו אותם למדנו בבית-הספר.

    שלא כמו בן-גוריון, אחד-העם לא התייחס לערביי ארץ-ישראל בהתנשאות.הוא כתב שהם יודעים מה כוונותיהם של הציונים, והציע לא להתעלם מקיומם כדי למנוע קונפליקט אלים שקשה יהיה לפתור. הוא צדק, כמובן, וחבל שהתעלמו מהמלצותיו.

    להתראות,

    דרור

 2. דרור,
  אני חושב שבספרך אתה מסתמך על מאמר מאוחר יותר של אחד העם – מ-1920 (בית דו-לאומי), בעוד שאני הזכרתי מאמר מ-1911 – אמת מארץ-ישראל. כותרת שהפכה למטבע-לשון.
  המאמר המכונן בנושא זה נחשב לדעתי מאמרו של יצחק אפשטיין, חקלאי, חוקר לשון ומורה מראש פינה – “שאלה נעלמה” בשנת 1907. הראשון שהתנה את הצלחת הציונות בהסכמת הערבים.
  יצחק אפשטיין, “שאלה נעלמה”, השִלֹחַ, כרך 17, אודסה, אחיאסף, יולי-דצמבר 1907עמ’ 193
  להלן ציטוט חלקי:
  http://books.google.co.il/books?id=7t8VG0sYDzoC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F+,+%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%94+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA&source=bl&ots=9UaO7xSgxw&sig=cFgpCjYHy8NtBwzb8747bzL5nf4&hl=iw&sa=X&ei=cx1YU_XpIsWV0AXI1YDQBA&ved=0CGoQ6AEwBw#v=onepage&q=%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20%2C%20%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA&f=false

השאר תגובה