6. גיוס חרדים בירושלים – תש”ח

כרוז שהופץ בירושלים בשנת תש”ח מטעם אגודת ישראל בנוגע לגיוס החרדים:

Gius

ב”ה

הודעה

לנוכח השתוללות הדמים, אשר הקיפה את כל ערי ארץ הקודש ואת ירושלים, ולנוכח הסכנות המחמירות והולכות מיום ליום ע”י צוררים, אשר אמרו לכו ונכחידם – קורא מרכז אגדת ישראל בירושלים לכל צעירי עמנו מבין כל חוגי הישוב החרדי בירושלים לבוא ולהתיצב איש איש על משמרתו ואל תפקידו להגן על נפש ורכוש.

אחרי שהובטחו כל הדרישות לשמירת הדת במחנות המתפקדים, קדושת השבת, מאכלי כשרות, ויצירת אוירה דתית על-ידי הקמת חטיבות מיוחדות לצעירים חרדים,

קורא מרכז אגדת ישראל לכל איש ואיש בירושלים בני 17 עד 25 שנה

להתיצב

במפקד לשרות העם

שהוכרז עליו מטעם כל הישוב. נקבעו תחנות מיוחדות להתפקדות הנוער החרדי אשר תתנהלנה ע”י באי כח הצבור החרדי ושמקומן יתפרסם לחוד.

חובת ההתיצבות חלה רק על הזכרים, ובנות ישראל כל כבודה בת מלך פנימה. וכל בית ישראל יעתירו תפילה לפני רבון העולמים שיאמר די לצרות עמו ישראל וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה’ יעשה הטוב בעיניו.

                                                                                         ועדת המפקד

                                                                                            שע”י

                                                                                     מרכז אגדת ישראל בארץ ישראל

                                                                                           ירושלם

דפוס “האומן” ירושלים

הערות העורך

מהו “המפקד לשרות העם”?

עוד בטרם החליטה עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל והבריטים עדיין שלטו בארץ, קבע יושב ראש הסוכנות היהודית ומנהל מחלקת הביטחון דוד בן- גוריון ב- 9.4.1947 כי צריך להקים מיד מסגרת חובה לגיוס, כצורך חיוני להבטחת הקיום של היישוב העברי בפני המלחמה הצפויה.  מוסדות היישוב העברי – הנהלת הסוכנות היהודית והוועד הלאומי – פעלו להקמת גוף שיוכל לעסוק בגיוס ארצי מיד לכשתאושר ההחלטה באו”ם על הקמת המדינה . במהלך אוקטובר – נובמבר 1947 נקבעו העקרונות להפעלת הגיוס, וב- 19 בנובמבר 1947 הוקם “מרכז המפקד לשרות העם”. בתאריך 1 ליוני 1948 עבר מנגנון הגיוס לידי משרד הביטחון של הממשלה הזמנית.

את הכרוז הזה מצאתי בארכיון הציוני המרכזי בירושלים, אגב חיפוש ההיסטוריה של משפחתי בישוב הישן, ואני מודה לאנשי הארכיון

תגובה 1 בנושא “6. גיוס חרדים בירושלים – תש”ח

 1. אחרי פרסום הנתונים על-ידי ועדת השרים ולפיהם ישנה עלייה בגיוס החרדים לצה”ל, נשמעת ביקורת נוספת, הפעם מפי בכיר לשעבר בצה”ל שעסק במשך שנים בגיוס חרדים. לדבריו המגמה הפוכה לחלוטין וכי ישנה ירידה משמעותית!!!!!!!!!!!!! הם פשוט שקרנים. אין סיבה לגייס בכח אף אחד. עמותת חדו”ש הוכיחו שרובם המוחלט של המתגייסים הם מלפני העברת החוק, ואילו לאחר ההעברה ברוך השם חלה ירידה דרמטית גם בייחס לתקופה זו בשנים הקודמות! לכולם היה ברור שחוק הגיוס לחרדים רק יסיג את החרדים אחורה. כל המלחמה לגייס חרדים היא מלחמה נגד השם לא לשכוח מה עומד מאחורי הכל! אמת ואמונה בכל מילה. שייראו וייראו איך השם ית’ מגין על החרדים, עם ישראל תחזרו בתשובה, להיתחזק בשמירת שבת תורה ומצוות..בלי לימוד תורה וקיומה אין הגנה לעם ישראל.

  הרב, סא”ל רם משה ראבד שכיהן כרב חיל האוויר, דוחה על הסף את הטענות כי ישנה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצה”ל. “מאוד התפלאתי מהנתונים מאחר ואני עוקב אחרי הנושא הזה, ובאופן קבוע אני שומע כי ישנה ירידה משמעותית ביותר בגיוס החרדים מאז חקיקת החוק, גם שר הביטחון אמר את זה”. ברוך השם חלה ירידה דרמטית. תבין ש”חילוני” זה שקר, זו המצאה, זו התכחשות למי שאתה באמת..

  עליות לארץ לא התחילו כשהרצל הוזה המדינה התחיל לדבר על זה. המון ישובים קמו ע”י חרדים הרבה לפני שהמדינה חשבה לקום!!! ואז הגיעו קבוצת אנשים שהסתובבו בעולם וטענו שהם היהודים האמיתיים, לקחו את כל התקציבים לעצמם ולא נתנו לחרדים! כל חרדי שהגיע לארץ גזזו לו את הפאות (תימנים וכדומה) לחרדים אחרים לא נתנו סרטיפיקטים להיכנס וכו’. אני דור 11 בארץ!!! הייתי כאן לפני המדינה ואשאר כאן גם אחרי שכולכם תרדו מהארץ! תחשבן כמה זמן זה 11 דורות… – רמז: זה היה הרבה לפני העלייה הראשונה…

  משכך פנה הרב ראבד לגורמים בצה”ל האמונים על גיוס מלשבי”ם (מיועדים לשירות ביטחון) והם לא הבינו את פשר הנתונים שהתפרסמו. “לא הבנתי איך לפתע פתאום חלה עלייה, כשידוע לכולם שיש ירידה פניתי לגורמים בצה”ל גורמים שיש להם קשר ישיר עם אגף כוח אדם שיסבירו לי איך זה יכול להיות, והם פשוט לא האמינו שמישהו פרסם כזה נתון. הם לא יודעים איך יכול להתפרסם כזה נתון כי הם לא מכירים את זה בכלל”,

  “כולם יודעים על ירידה בגיוס החרדים”, אומר הרב ראבד ותוהה, “איך בכלל אפשר לחשוב על עלייה זה הרי סותר כל היגיון. מדוע שהציבור החרדי פתאום יעלה באחוזי הגיוס, מה קרה כאן שהציבור החרדי יתגייס? אני אומר זאת בצער רב מכיוון שבמשך השנים מי שלא למד בישיבה לאחר התייעצות עם רבותיו קיבל אישור והתגייס ובצבא היו הרבה חרדים, ואז הגיע חוק הגיוס שהרס את הכל” וברוך השם חלה ירידה דרמטית.

  אחוז ממש נמוך מאוד מאוד של חרדים מתגייסים כך שכל שינוי קטן יכול להצביע על עליה גדולה אבל זה בולשיט בהחלט. מתחקירים כבר למדנו שהחרדים הם לא חרדים באמת אלא דתיים לאומיים ואף חילונים שבעבר היו חרדים אבל מקמבנים אותם כדי שיקבלו ת״ש.

  הכרזה בשם בחורי הישיבות ואברכי הכוללים:
  אנו ציבור לומדי התורה איננו מתאבדים, איננו מתכוננים להפקיר את עצמנו וילדנו, וגם לא אתכם – אתם שרוצים לגייס את לומדי התורה ולכרות את הענף עליו אתם יושבים, ולכן, שיחליטו אשר יחליטו, ויגזרו את מה שיגזרנו, אף אחד מאיתנו לא יעזוב את לימוד התורה, נשב בכלא, נגייס כספים מתורמים להמשך הלימוד, ונמשיך ללמוד. אבותינו מסרו עצמם להריגה על לימוד התורה, אז ישיבה בכלא וסנקציות כלכליות זה קטן עלינו. כמו שבג”ץ לא יכל להכריח את תושבי עמנואל לעשות דבר בניגוד לאדמו”ר שלהם, וההורים נכנסו לכלא בראש מורם, כך נעמוד על משמר התורה במסירות נפש עד ביאת המשיח.

השאר תגובה